Welkom bij Ampara

 E-learning gericht op het faciliteren van een informatiebeveiliging-bewuste organisatie

Medewerkers dragen een waaier aan verantwoordelijkheden, zo ook de zorg voor en over persoonsgegevens. Deze verantwoordelijkheid is uitgebreid sinds de verstrengde Europese wetgeving met betrekking tot privacy in werking is getreden. Dit zorgt voor risico’s en uitdagingen binnen een organisatie waarbij het van groot belang is dat men begrijpt wat informatiebeveiliging betekent en hoe dit van invloed is op de dagelijkse werkzaamheden.

Vaak wordt er beleid, richtlijnen of procedures opgesteld voor de informatiebeveiliging, maar hoe toets je deze kennis? Hoe kan ervoor gezorgd worden dat iedereen de juiste informatie doorneemt? Hoe kan dit meetbaar gemaakt worden?

Doelmatig het informatiebeveiligingsniveau vergroten binnen de organisatie

Om op een simpele en doelgerichte manier alle medewerkers te bereiken heeft Parell Informatiebeveiliging een online cursus ontwikkeld: De E-learning Ampara.

Deze cursus gaat in op acht verschillende informatiebeveiligingsonderdelen, waaronder wetgeving (compliance), awareness en maatschappelijke vraagstukken.

De focus van Ampara ligt niet enkel op het zenden van algemene informatie, maar ook op het bieden van handvaten voor medewerkers om weloverwogen informatiebeveiliging-bewuste keuzes te maken bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden.

Toelichting E-learning Ampara

Voordelen van de E-learning Ampara:

  • Een SaaS-oplossing, die altijd en overal gebruikt kan worden onder beheer van Parell

De E-learning Ampara wordt aangeboden via het internet. Hierdoor kunnen medewerkers waar, wanneer en op elk gewenst device inloggen om deel te nemen aan een cursus.

  • Aantoonbaar en effectief opleiden van medewerkers

De E-learning Ampara is gemaakt voor de moderne ambtenaar en bestaat uit verschillende cursussen. Elke cursus bestaat uit twee delen, in het eerste deel wordt er kennis gedeeld bestaand uit theorie, filmpjes en infographics. Het tweede deel van de cursus bestaat uit vragen, waarin een deelnemer kan aantonen dat hij/zij de gedeelde informatie kan toepassen in praktijksituaties.

  • Inzicht in het kennisniveau van deelnemers en de organisatie

Als organisatie bent u in staat om de voortgang en resultaten via van uw medewerkers in de vorm van rapportages op te vragen. Deze resultaten maken inzichtelijk welke kennis voldoende aanwezig is in de organisatie en waar men meer aandacht aan moet besteden. Ook wordt het op deze manier mogelijk om aan te tonen dat u als organisatie investeert in de menselijke factor van informatiebeveiliging.

  • Extra: de mogelijkheid om eigen vragen toe te voegen (organisatie gebonden)

De mogelijkheid om eigen vragen te formuleren, of te integreren, in een cursus is mogelijk. Deze wens kan bestaan wanneer men bijvoorbeeld wilt weten in hoeverre medewerkers bekend zijn met het eigen beleid (eigen compliance).

Tot slot

Ampara is verkrijgbaar als (jaar)abonnement. De tarieven voor Ampara zijn afhankelijk van het aantal gebruikers en aanvullende wensen. De cursussen worden periodiek geüpdatet en er wordt gewerkt met verschillende kennisniveaus, waardoor iedere gebruiker een effectief leertraject kan doorlopen.

Voor meer informatie of een demo, neem contact op.

Powered by Parell Informatiebeveiliging
Powered by Parell Informatiebeveiliging