Privacyverklaring

Ampara is een E-learning, waar cursussen aangeboden worden om de bewustwording van medewerkers te vergroten op het gebied van informatiebeveiliging binnen een organisatie. Ampara is een dienstverlening van Parell Informatiebeveiliging. De data die gegeneerd wordt binnen de e-learning Ampara wordt verwerkt, gecontroleerd en beheerd door Parell Informatiebeveiliging

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Parell kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Parell en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt aan Parell. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw geslacht
  • De organisatie waarvoor u werkt
  • De functie die u bekleedt binnen de organisatie
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Voorkeuren voor deelname aan informatiebijeenkomsten of trainingen
  • Uw IP-adres

Waarom Parell uw gegevens nodig heeft

Parell verwerkt uw persoonsgegevens om u te identificeren bij het inloggen op de Ampara-omgeving. Daarnaast kan Parell uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit zakelijke dienstverlening.

Zolang u een inlogaccount heeft voor Ampara zullen de uitkomsten van de gedane testen bewaard worden. Deze worden gebruikt om rapporten te kunnen produceren voor de organisatie, waarvoor u werkzaam bent en om te kijken waar het gemiddelde kennisniveau van gebruikers ligt van de beschikbare cursussen.

Hoe lang Parell uw gegevens bewaart

Parell bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Kijkend naar Ampara, zullen de gegevens bewaard worden zolang er een logaccount beschikbaar is, om een leercurve in kaart te brengen. Na het verwijderen van een logaccount zal de data bewaard worden, zonder dat deze herleidbaar is tot een persoon.

Delen met anderen

Parell verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Ampara maakt gebruik van Cookies. Er worden functionele cookies gebruikt om de website goed te laten werken en cookies om uw voorkeursinstellingen te bewaren. Hierdoor is het mogelijk om op elk gewenst moment een e-learning training te stoppen en op elk gewenst ander moment verder te gaan waar u de laatste keer bent gebleven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@parell.nl waarna Parell zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek zal reageren.

Beveiliging

Parell neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Parell verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Parell via info@parell.nl.

Verantwoordelijkheid en toezichthouder

Parell onderkent het belang van het privacy beleid en heeft daarom de verantwoordelijkheid voor bescherming van gegevens belegd in het managementteam. Bij Parell is geen officiële functionaris gegevensbescherming ingesteld. Dit is niet nodig omdat er geen grootschalige verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt. Parell beschouwt de Autoriteit Persoonsgegevens als de toezichthoudende instantie op het gebied van gebruik van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 28 januari 2019. Voor de algemene privacyverklaring van Parell kunt u gaan naar de website van de Parell Groep. Mocht je verder vragen hebben over de huidige privacyverklaring, dan vernemen wij dat graag. Wij zijn bereikbaar via info@parell.nl.